Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Και επίσημα το 10% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα την πώληση...


του 10% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, καθώς αυτή εγκρίθηκε από τη Διϋπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ). Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση...η ΔΕΑΑ αποφάσισε την περαιτέρω αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ με την, σύμφωνα με το άρθρο 6.2 της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών, άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου να ζητήσει από την DEUTSCHE TELEKOM AG (DT) να αγοράσει 49.015.038 μετοχές ΟΤΕ, κυριότητας του Δημοσίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ σε τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών.Η άσκηση του Δικαιώματος Πώλησης, σημειώνεται, θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση Πώλησης Μετοχών, ήτοι μέσω της αποστολής προς την DT της σχετικής Αναγγελίας άσκησης Δικαιώματος και της υπογραφής σχετικής σύμβασης πώλησης μετοχών.

Η ΔΕΑΑ ενέκρινε το σχέδιο Αναγγελίας Ασκησης Δικαιώματος και εξουσιοδότησε τον υπουργό Οικονομικών για την αποστολή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2011, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.