Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΦΠΑ ΓΙΑ 233.630 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ


Ρεπορτάζ : Γιώργος Φιντικάκης

(από ΤΑ ΝΕΑ)

Αντιµέτωποι µε την επιβολή τεκµαρτού ΦΠΑ βρίσκονται 233.630 ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες που είχαν «ξεχάσει» να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και στη συνέχειααγνόησαν τα e-mails του υπουργείου Οικονοµικών για να...

τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Συνολικά,απόένασύνολο 262.000 «ξεχασιάρηδων» φορολογούµενων που έπρεπε να υποβάλουν ΦΠΑ το πρώτο τρίµηνο του έτους, µόνο 28.370 ανταποκρίθηκαν στο ηλεκτρονικό κάλεσµα του υπουργείου.Οι εννιά στους δέκα, δηλαδή 233.630,

το αγνόησαν. Τώρα, οι φορολογούµενοι αυτοί αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να τους επιβληθεί τεκµαρτός ΦΠΑ.

Πρόκειται για διάταξη του νόµου για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής που προβλέπει ότι για όσους επιχειρηµατίες και επιτηδευµατίες δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, οι ελεγκτές της Εφορίας δεν θα ακολουθούν πλέον τηδιαδικασία των προσωρινών ελέγχωνκαι των προσκλήσεων για την υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων.

Αντίθετα, θα προσδιορίζουν από τα γραφεία τους το ποσότου ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.

Ο υπολογισµός θα γίνεται µε βάση τον µέσο όρο των ποσών που δηλώθηκαν για τις τρεις προηγούµενες φορολογικέςπεριόδους.

∆ηλαδή, µε βάση τον µέσο όρο των τριών προηγούµενων τριµήνων ανπρόκειταιγια επιτηδευµατίες πουτηρούν βιβλία Β’ Κατηγορίας (επαγγελµατίες, επιχειρήσεις) και των τριών προηγούµενων µηνών ανπρόκειται για επιχειρήσειςµε βιβλία Γ’ Κατηγορίας (µε µεγαλύτερα εισοδήµατα).

ΜΟΛΙΣ 42 ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ. Από όσουςανταποκρίθηκανστα e-mails της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων, το ∆ηµόσιο εισέπραξε 42 εκατ.

ευρώ µέσω των εκπρόθεσµων δηλώσεων που υπέβαλαν (οι περιπτώσεις αφορούντο πρώτο τρίµηνο, καθώς και τις περιόδους Φεβρουαρίου και Μαρτίου). Για όλους τους υπόλοιπους που αγνόησαν τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια, το υπουργείο έχει στείλει τα στοιχεία των επαγγελµατιών και επιχειρήσεων στις εφορίες για ελέγχους. Μέσα στον Μάιο έγιναν 532 έλεγχοι, εισπράχθηκαν 11 εκατ. ευρώ και οι έλεγχοι συνεχίζονται. ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΚΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους 215.000

φορολογούµενους (επαγγελµατίες και επιχειρήσεις) πουδεν υπέβαλανπεριοδικήδήλωση ΦΠΑ το πρώτο τρίµηνοτου 2011, στα e-mails του υπουργείου ανταποκρίθηκε µόλις το 11%. Από τις 24.000 επιχειρήσεις που όφειλαν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ τον Φεβρουάριο, στο κάλεσµα του υπουργείου ανταποκρίθηκε περίπου το 12%.

Και από τις 23.000 επιχειρήσεις που έπρεπε να είχαν υποβάλει δήλωση ΦΠΑ τον Μάρτιο, µόνο το 8% συµµορφώθηκε κατόπιν της ηλεκτρονικής υπενθύµισης του υπουργείου.

ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ. Επιστροφή φόρου για τέσσερις στους δέκα φορολογούµενους προκύπτει και από την εκκαθάριση της πέµπτης παρτίδας φορολογικών δηλώσεων.

Από τα εκκαθαριστικάαυτά, 18,26% είναι χρεωστικά, δηλαδή οι φορολογούµενοι καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο για τα εισοδήµατα του 2010, 39,79% πιστωτικά, δηλαδήπροκύπτει επιστροφή φόρου, και 41,95% µηδενικά.
"