Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

ΣΤΟΥΣ 811.340 ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, 405 ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Ρεπορτάζ : Χριστίνα Κοψίνη
(από την Καθημερινή)
Εκρηκτικές διαστάσεις προσλαμβάνει η ανεργία στη χώρα, θέτοντας εκτός αγοράς εργασίας τους 4 στους 10 νέους ηλικίας έως 24 ετών, ενώ για πρώτη φορά εμφανίζεται σημαντικό πρόβλημα και στις μεγάλες ηλικίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσλαμβάνουν...
πλέον και οι μη ανανεώσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο.Η χθεσινή ανακοίνωση της έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον μήνα Μάρτιο παραπέμπει σε ποσοστά που περιγράφουν μία κατάσταση χειρότερη κι από αυτήν της δεκαετίας του ’60. Διότι ακόμη τότε, μια σειρά από παράγοντες, όπως οι συνεχιζόμενες ροές μετανάστευσης, η βραδεία ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού καθώς και η καθυστερημένη είσοδος του γυναικείου πληθυσμού στην αγορά εργασίας παρήγαγαν πολύ χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας από το 16,2% που ανακοίνωσε η Στατιστική Αρχή για τον Μάρτιο.Μείωση απασχόλησηςΣύμφωνα με τα στοιχεία, οι άνεργοι έσπασαν το φράγμα των οκτακοσίων χιλιάδων και ανήλθαν σε 811.340 άτομα. Το ποσοστό της ανεργίας σκαρφάλωσε στο 16,2% έναντι 11,6%. Ο αριθμός των αέργων, των συνταξιούχων και των γυναικών που επιστρέφουν στα οικιακά αυξάνεται, καθώς συνεχίζει να υπερέχει αριθμητικά του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (4.335.461 άτομα στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό έναντι 4.185.325 άτομα που εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό). Συνολικά στη διάρκεια του δωδεκάμηνου (από τον Μάρτιο του 2010) χάθηκαν 238.574 θέσεις εργασίας, προκαλώντας μείωση 5,4% στην απασχόληση. Από αυτούς που έχασαν τη δουλειά τους καθώς και από το νεοεισερχόμενο εργατικό δυναμικό προσετέθησαν 232.617 νέοι άνεργοι, προκαλώντας μια αύξηση 40,2% στο δωδεκάμηνο, ενώ μόνο τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 24.111 άτομα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2011.Είναι αξιοσημείωτο ότι κάθε μήνα προστίθενται περίπου 20.000 νέοι άνεργοι. Πάνω από το 1/3 προέρχεται από συμβασιούχους που δεν ανανεώθηκε η εργασία τους στις ΔΕΚΟ (Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) ή στο Δημόσιο. Τον Μάρτιο οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έληξαν ανήλθαν σε 17.359, τον Φεβρουάριο ήταν 17.302, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού) τον Απρίλιο υπολογίστηκαν σε 16.019. Δεδομένου ότι οι λήξεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα (κυρίως τράπεζες) έγιναν μέσα στο 2010, ο αριθμός των συμβάσεων που δεν ανανεώνεται αφορά κυρίως ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου). Συνολικά, από τους 232.617 εργαζόμενους που προσετέθησαν στους ανέργους τουλάχιστον 50.000 ήταν συμβασιούχοι.Νέοι - ΓυναίκεςΩς προς τους λοιπούς δείκτες της γενικής ανεργίας, παρατηρούμε τα εξής:– Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα νέους ηλικίας από 15 έως 24 ετών είναι άνεργοι (η αναλογία τον Μάρτιο του 2010 ήταν σχεδόν 3 στους 10).– Πρωτοφανή αύξηση ανέργων εμφανίζει για πρώτη φορά και η ηλικιακή κατηγορία 65 έως 74 ετών. Το ποσοστό ανεργίας άγγιξε το 5%, ενώ από το 2006 μέχρι και σήμερα κυμαίνεται από από 1,9% έως 0,8%.– Σημαντική αύξηση ανεργίας εμφανίζεται στις νησιωτικές περιοχές. Στο Νότιο Αιγαίο το ποσοστό άγγιξε το 30,4% και στο Ιόνιο το 24,5%.– Η ανεργία στις γυναίκες είναι 19,5% έναντι 15,9% τον Μάρτιο του 2010.
"