Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

ΜΕΤΡΑ 8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πρόσθετα μέτρα 8,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015 προβλέπει ο κοινωνικός προϋπολογισμός του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στοχεύοντας τόσο στον εξορθολογισμό των δαπανών, όσο και στην εξασφάλιση της είσπραξης εσόδων οι εν λόγω παρεμβάσεις...
διασφαλίζουν, σύμφωνα με τη κυβέρνηση, «οριστικά» τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της.
Σήμερα η ανασφάλιστη εργασία στη χώρα κινείται κοντά στο 26%, όταν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαμορφώνεται μόλις στο 3%. Παράλληλα, η εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με τις βεβαιωμένες εισφορές, βάσει των δηλώσεων των ίδιων των ασφαλισμένων και των επιχειρήσεων, κυμαίνεται για τον ΟΑΕΕ στο 65%, για τον ΟΓΑ στο 64% και για το ΙΚΑ στο 87%, γεγονός που δεν οφείλεται μόνο στη δυσμενή τρέχουσα οικονομική συγκυρία, αλλά και στις αδυναμίες του συστήματος ελέγχου και είσπραξης των ασφαλιστικών ταμείων.
Με τη λήψη των προτεινόμενων παρεμβάσεων, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων αυξάνονται το 2015 κατά 2,5 δισ. ευρώ, ποσό που διαμορφώνεται κατά 2,9 δισ. ευρώ από την ενίσχυση των ασφαλιστικών εισφορών και από τη μείωση των επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό και των αποδόσεων κατά 400 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων μειώνονται κατά 4,7 δισ. ευρώ το 2015 ως απόρροια των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται για την περίοδο 2011-2015. Ειδικότερα η μείωση της δαπάνης για συντάξεις (κύριες και επικουρικές) είναι το 2015 της τάξης των 1,8 δισ. ευρώ, ενώ σχεδόν 1 δισ. ευρώ είναι και η μείωση από τις φαρμακευτικές δαπάνες, 1,2 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν από τις προνοιακές παροχές και περίπου 200 εκατ. από τις παροχές ασθένειας. Εξοικονόμηση αναμένεται και από τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, κατά 350 εκατ. ευρώ.
Στην κατηγορία των οργανισμών κοινωνικής προστασίας αναμένεται περιορισμός των παροχών κατά 430 εκατ. το 2015 και περίπου 200 εκατ. ευρώ από τις λοιπές δαπάνες. Στο χώρο των νοσοκομείων σημαντική εξοικονόμηση αναμένεται από την πλευρά των φαρμακευτικών και άλλων συναφών δαπανών, της τάξης των 550 περίπου εκατ. ευρώ το 2015.
Οι νέες παρεμβάσεις είναι κυρίως θεσμικού χαρακτήρα και στοχεύουν σε συγκεκριμένες δράσεις που θα εκσυγχρονίσουν τους μηχανισμούς ελέγχου των κοινωνικών μεταβιβάσεων, την παροχή οικονομικών στατιστικών και τη δημιουργία κινήτρων για μείωση της ανασφάλιστης εργασίας προς όφελος των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος γενικότερα. Συνοπτικά αυτές είναι οι εξής:
  • Η πλήρης εφαρμογή του τον ενιαίου τρόπου πληρωμής αποδοχών και εισφορών μέσα από το διατραπεζικό σύστημα.
  • Η σύσταση και λειτουργία ενιαίου μηχανισμού ελέγχου στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων υπό την εποπτεία του αρμόδιου Γενικού Επιθεωρητή.
  • Η εφαρμογή του θεσμού του εργόσημου για την ένταξη στη νόμιμη εργασία του οικιακού ανασφάλιστου προσωπικού, των εργαζομένων του πρωτογενούς τομέα και των περιστασιακά εργαζόμενων.
  • Η υλοποίηση της νέας ρύθμισης και εφαρμογή του νέου μέτρου αναγκαστικής είσπραξης οφειλών, καθώς και η επιβολή υψηλών προστίμων και κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Η θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας με στοχευμένη εφαρμογή σε επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας σε σχέση με την αδήλωτη εργασία.
  • Η επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ (ΟΠΣ) και ενίσχυση όλων των μηχανογραφικών συστημάτων των Ταμείων.
  • Η μεταφορά της εποπτείας όλων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από 1/1/2012 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΝΑΤ, Ταμεία Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ.λπ.).
  • Θεσμοθέτηση πόρου αλληλεγγύης ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ.
  • Αναπροσαρμογή εισφοράς ανεργίας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και θεσμοθέτηση εισφοράς υπέρ ανεργίας για εργαζόμενους στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
"