Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Προσοχή στο φετινό Ε9

Παρατείνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων ακινήτων Ε9. Το συγκεκριμένο έντυπο καταγράφει την ακίνητη περιουσία και θα χρησιμοποιηθεί για να επιβληθεί πιθανότατα το νέο Τέλος ή και έκτακτη εισφορά επί των ακινήτων.

Οι υπόλοιπες προθεσμίες έχουν ως εξής:


- μισθωτοί και συνταξιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3) έως 30/06/2011

- δηλώσεις επιτηδευματιών (Ε3) εφόσον δηλώνουν αποκλειστικά και μόνον εισόδημα από ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, λήγουν στις αύριο 15/06/2011.

- η υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα (γίνεται και χειρόγραφα) αλλά υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/9/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/9/2011.

- η υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/Προμηθευτών μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για τους επαγγελματίες. Οι υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/7/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/9/2011.

Newsbeast.gr

"