Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Με τέτοια οπίσθια είναι αυτό που λέμε κυκλοφορεί και.... οπλοφορεί!!

Της το είχες εσύ της..
να έχει τέτοια οπίσθια! Εγώ πάντως σίγουρα άμα κρίνω και από τα πρόσφατα βίντεο που κυκλοφορούν!
"