Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

ΚΑΡΤΕΛ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΤΑΤΑΣ

Ρεπορτάζ : Δήμητρα Σκούφου
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Καρτέλ στην αγορά της εισαγόµενης πατάτας δείχνει το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ζητά από την Επιτροπή Ανταγωνισµού να εξετάσει τις συνθήκες ανταγωνισµού στη συγκεκριµένη αγορά.Ο υφυπουργός...
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ντίνος Ρόβλιας µε επιστολή του προς την Επιτροπή ζητά να διερευνηθεί το θέµα των αυξηµένων τιµών της εισαγόµενης πατάτας και το ενδεχόµενο εναρµονισµένων πρακτικών µεταξύ των εισαγωγέων από την Αίγυπτο και τη Γαλλία. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου είχαν βάλει εδώ και καιρό στο στόχαστρό τους τη συγκεκριµένη αγορά διαπιστώνοντας υπερβολικές αυξήσεις στις τιµές που δεν δικαιολογούνται από τιςισχύουσες συνθήκες στηναγορά. Από τις αρχές του χρόνου η ηγεσία του υπουργείου είχε ζητήσει την εντατικοποίηση των ελέγχων µε αφορµή ενδείξεις για ελλείψεις αλλά και τεχνικές αυξήσεις τιµών στην πατάτα ως απόρροια των εξελίξεων από την εξέγερση στην Αίγυπτο. Στο διάστηµα πουακολούθησε οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διαπίστωσαν από τις έρευνες που πραγµατοποίησαν αύξηση 43% κατά µέσο όρο στις λιανικές τιµές εισαγόµενης πατάτας από την Αίγυπτο και τη Γαλλία και συγκεκριµένα για το διάστηµα Ιανουαρίου - Μαΐου σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό. Στις διαπιστώσεις τους καταγράφεται ότι ενώ τα εισαγόµενα προϊόντα ήταν ιδιαίτερα ανατιµηµένα, το ίδιο διάστηµα η λιανικήτιµή της εισαγόµενης πατάταςαπό την Κύπρο είχε παραµείνει στα επίπεδα του περασµένου χρόνου. Σύµφωνα µε στελέχη του υπουργείου, η αύξηση θεωρήθηκε υπερβολικήκαι ξεκίνησαν οι έλεγχοιστις εισαγωγικές εταιρείες. ΤΙ Ε∆ΕΙΞΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Από την επεξεργασίατων στοιχείων που έστειλαν οι εταιρείες προέκυψε ότι: n Οι τιµές εισαγωγής και οιτιµές χονδρικής πώλησης της εισαγόµενης πατάτας παρουσιάζουν σχετικά µικρή διακύµανση ανά τύπο προϊόντος στην ίδια περίοδο. n Οι τιµές εισαγωγής και οιτιµές χονδρικής πώλησηςεισαγόµενης πατάτας παρουσιάζουν µικρό εύρος µεταξύ ελάχιστης και µέγιστης τιµής ανά εισαγωγέα, παρά το γεγονός ότι καταγράφονται τρεις κύριες χώρες εισαγωγής, Κύπρος, Γαλλία, Αίγυπτος, τα διαφορετικά χαρακτη ριστικά των οποίων, δηλαδή η απόσταση από την Ελλάδα, το νόµισµα και η τοπική οικονοµία, θα ήταν αναµενόµενο να διαφοροποιούν την τελική τιµή εισαγωγής. Επιπλέον, ενώ έχουν καταγραφεί 48 προµηθεύτριες εταιρείες πατάτας προς την ελληνική αγορά και από τις τρεις κύριες χώρες εισαγωγής, έχουν καταγραφεί µόνο 14 εισαγωγικές εταιρείες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ οι ποσότητες εισαγόµενης πατάτας Αιγύπτου ξεπερνούν το 30% των συνολικών εισαγωγών, οι προµηθεύτριες εταιρείες είναι µόνο 14, ενώ οι εισαγωγικές µόλις 6.
"