Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Δραστικές αλλαγές για τους δημόσιους υπαλλήλους φέρνει το Μεσοπρόθεσμο με σημαντική μείωση του αριθμού των απασχολούμενων στο Δημόσιο και μισθολογικές περικοπές μέσω του ενιαίου μισθολογίου. Σε 150.000 υπολογίζει τις αποχωρήσεις υπαλλήλων από το...
Δημόσιο την περίοδο 2011-2015 η κυβέρνηση, εκτιμώντας σε 27.000 τους αποχωρούντες ανά έτος. Την ίδια ώρα η εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη ανά δέκα αποχωρήσεις για την τρέχουσα χρονιά και μία προς πέντε για τις επόμενες δίνει τελική μείωση του αριθμού των απασχολούμενων στο Δημόσιο από 705.645 το 2011, σε 619.205 το 2015. Ειδικά για το έτος 2011 στο συνολικό αριθμό των προσλήψεων συνυπολογίστηκαν και οι εντάξεις προσωπικού με μετάταξη από φορείς όπως η Ολυμπιακή ή ο ΟΣΕ.Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει στη μισθολογική δαπάνη οφείλεται στο γεγονός ότι η μέση ετήσια αμοιβή του νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου αποτελεί το 75% της αντίστοιχης αμοιβής του υπαλλήλου προς συνταξιοδότηση. Παράλληλα προβλέπεται μείωση του αριθμού των συμβασιούχων του Δημοσίου κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος μέχρι το 2015. Παρότι το Μεσοπρόθεσμο δεν αναφέρεται σε απολύσεις στο στενό δημόσιο τομέα, ωστόσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχωρήσεων στις υπό εξυγίανση ΔΕΚΟ τονίζοντας ότι «μειώνεται το προσωπικό στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και μεταφέρεται σε τομείς του Δημοσίου που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης του ΑΣΕΠ, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι εισάγεται και εφαρμόζεται ως μεταβατικός θεσμός η εργασιακή εφεδρεία».
"