Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Αν πιστεύετε ότι η δουλειά σας είναι η χειρότερη...

Και ίσως αλλάξετε γνώμη...


"