Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Θεσσαλία: Σε ζώα και τρόφιμα η E. Coli

Το εντεροαιμοραγικό κολοβακτηρίδιο E. Coli, ανιχνεύεται τόσο σε ζώα όσα και σε τρόφιμα στην Θεσσαλία."