Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Fitch: Οι αποδόσεις των κυπριακών τραπεζών συνδέονται με την Ελλάδα

Η οικονομική επίδοση και το προφίλ κινδύνου των κυπριακών τραπεζών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από...Οι εξελίξεις στην Ελλάδα επηρέαζουν σε μεγάλο βαθμό τις κυπριακές τράπεζες, που τις ρίχνουν στο ΄A΄-/Negative, αναφέρει η Fitch Ratings.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης σε έκθεση του αναφέρει ότι το προφίλ πιστωτικού κινδύνου των μεγαλύτερων κυπριακών τραπεζών έχει επιδεινωθεί. Εκτιμά παράλληλα ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί το 2011.

Η Fitch σημειώνει ταυτόχρονα ότι η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα (Τράπεζα Κύπρου, Marfin Popular Bank και Ελληνική Τράπεζα) της καθιστά ευάλωτες και αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα στην αξιολόγηση τους.

Όπως σημειώνει, το προφίλ κινδύνου των τραπεζών, τα κεφάλαια και η χρηματοοικονομική τους απόδοση, θα επηρεαστούν κατά κύριο λόγο από τη σοβαρότητα της ύφεσης και τις εξελίξεις στην Ελλάδα όπου οι τράπεζες έχουν σημαντική έκθεση μέσω των δανειακών τους χαρτοφυλακίων και σε μικρότερο βαθμό στο κρατικό χρέος και τις πιθανές αλυσιδωτές συνέπειες στην Κύπρο.

Η Fitch σημειώνει ότι η έκθεση των τραπεζών στην Ελλάδα είναι διαφορετική μεταξύ των τριών τραπεζών. Όπως αναφέρει η MPB έχει την μεγαλύτερη δανειακή έκθεση στο 46% των μεικτών χορηγήσεων στα τέλη του πρώτο τριμήνου του 2011. Ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου με 35% και η Ελληνική Τράπεζα με 18%.

Η έκθεση τους στο ελληνικό κρατικό χρέος, προσθέτει η Fitch, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πηγή πιστωτικών απωλειών σε περίπτωση αθέτησης από την Ελλάδα.

Αν και η Fitch πιστεύει ότι οι κυπριακές τράπεζες είναι καλά τοποθετημένες για να απορροφήσουν τον κίνδυνο από ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τα πιθανά πιστωτικά κόστη από τα δανειακά τους χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα αποτελούν βασική πηγή ανησυχίας. Η Fitch περιμένει περαιτέρω επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας στην Ελλάδα λόγω του υφεσιακού περιβάλλοντος.

Τέλος η Fitch εκτιμά ότι θα συνεχιστούν οι πιέσεις στην κερδοφορία των κυπριακών τραπεζών το 2011.newscode.gr

"