Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

VIDEO: Συγχρονισμένο φτάρνισμα...

http://3.bp.blogspot.com/-LgaQkSLLoAc/TezgapKORvI/AAAAAAAAfxY/60nf2d42RPE/s320/two_babies.jpegΔύο μωρά φταρνίζονται ταυτόχρονα. Γείτσες x2..."