Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Περισσότερες ενάρξεις επιχειρήσεων από διαγραφές στο 4μηνο

Θετικό είναι το ισοζύγιο εγγραφών/διαγραφών επιχειρήσεων για το πρώτο τετράμηνο του 2011
, καθώς μετά τους δύο πρώτους εξαιρετικά αρνητικούς μήνες, η ανοδική τάση στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων που παρατηρήθηκε τον Μάρτιο συνεχίστηκε και τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα μητρώα των επιμελητηρίων, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τον Απρίλιο του 2011 ενεγράφησαν 4.493 νέες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια ώρα διεγράφησαν από τα μητρώα 3.050 επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια οι εγγραφές τον συγκεκριμένο μήνα υπερέβησαν τον αριθμό των διαγραφών κατά 1.443 επιχειρήσεις.


Από τις αρχές του 2011 έως και το τέλος Απριλίου, στο σύνολο της χώρας πραγματοποιήθηκαν 18.756 εγγραφές, ενώ οι διαγραφές έφθασαν τις 17.974, άνοιξαν δηλαδή 782 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με αυτές που έκλεισαν.


Σημειώνεται ότι ο Μάρτιος 2011 έκλεισε επίσης με θετικό πρόσημο εγγραφών. Οπως προκύπτει από τα μητρώα των επιμελητηρίων, το σύνολο των εγγεγραμμένων νέων επιχειρήσεων, για τον συγκεκριμένο μήνα, υπερέβη τον αριθμό των διαγεγραμμένων κατά 370 επιχειρήσεις. Ειδικότερα, κατεγράφησαν 5.050 ενάρξεις επιχειρήσεων, ενώ οι διαγραφές έφθασαν τις 4.680.Υπηρεσία Μιας Στάσης


Εξάλλου, συνεχή βελτίωση παρουσιάζει η λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ), μέσω της οποίας έχει απλοποιηθεί η ίδρυση επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΝ, από τις 4 Απριλίου οπότε τέθηκε σε λειτουργία η ΥΜΣ έως τις 29 Μαΐου ιδρύθηκαν μέσω της ΥΜΣ 777 επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια. Από αυτές 357 είναι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), 218 ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.),143 εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και 59 ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). Από τις 777 επιχειρήσεις οι 568 ιδρύθηκαν από τις ΥΜΣ των επιμελητηρίων και οι υπόλοιπες 209 από συμβολαιογράφους που έχουν πιστοποιηθεί προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες όμοιες με αυτές της ΥΜΣ. Το ρεκόρ ταχύτερης ίδρυσης, 35 λεπτά, κατέχουν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.


Επιπλέον, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ενεγράφησαν το ίδιο διάστημα 4.935 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 3.759 είναι ατομικές, 597 είναι Ο.Ε., 310 είναι Ε.Ε., 172 ΕΠΕ, 4 Κοινωνίες, 2 Λοιπών Υποχρ., 1 ΠΑΕ και ένας Ευρωπαϊκός Ομιλος Οικονομικού Σκοπού.καθημερινηΕΛΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΣΥ- ΚΑΝΕ LIKE