Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Πώς θα βρείτε δουλειά σε όλη την Ευρώπη

Δωρεάν εκμάθηση ξένης γλώσσας και εύρεση κατοικίας προσφέρει μία πρωτοβουλία της Κομισιόν, που μπορεί να δώσει
στους πτυχιούχους διέξοδο από τον εφιάλτη της ανεργίας


Με την ανεργία να πλησιάζει επικίνδυνα το 20% και την εύρεση εργασίας να έχει καταστεί ένας μικρός «άθλος», όλο και περισσότεροι Έλληνες ψάχνουν εργασιακή διέξοδο στο εξωτερικό.
Εντούτοις, η «μετανάστευση» για τους περισσότερους αποτελεί μια δύσκολη απόφαση, αφού πριν εγκαταλείψουν τη χώρα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πού θα εργαστούν, αλλά και τις λεπτομέρειες της διαμονής τους εκεί.

Τη λύση στο παραπάνω πρόβλημα δίνει μια πρωτοβουλία της Κομισιόν, το Euraxess (www.ec.europa.eu/euraxess), το οποίο μέσα από τις χιλιάδες αγγελίες που δημοσιεύει κάθε μέρα δίνει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να επιλέξουν θέση εργασίας σε 38 ευρωπαϊκά κράτη, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

Ταυτόχρονα, προσφέρει μια μεγάλη γκάμα δωρεάν υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εύρεση κατοικίας στη χώρα που βρήκαν εργασία, αλλά και εκμάθηση της γλώσσας. Επίσης, δημοσιεύει και ένα πλήθος διαθέσιμων υποτροφιών, αποτελώντας γέφυρα και για τους επιστήμονες που θέλουν να εξειδικεύσουν τις σπουδές τους.

Ενδεικτικό, των ευκαιριών για εύρεση εργασίας που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος είναι το ότι έχει βοηθήσει περίπου 500.000 ανθρώπους να βρουν εργασία σε όλη την Ευρώπη, ενώ μόνο το ελληνικό δίκτυο Euraxess (www.euraxess.gr) έχει διαμεσολαβήσει για την εύρεση εργασίας περισσότερων από 3.500 επιστημόνων.

Σημειώνεται, δε, ότι η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη φιλοξενεί αγγελίες, αλλά και υποτροφίες, από δεκάδες χιλιάδες οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, ενώ έχει κλείσει συμφωνίες με διεθνούς κύρους Jobs Platforms (σσ εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού), ώστε να δημοσιεύουν τις ανοιχτές θέσεις εργασίας.

«Η ανανεωμένη δικτυακή πύλη του ελληνικού δικτύου Euraxess έχει περισσότερους από 1.000 επισκέπτες τον μήνα, ενώ πάνω από 150 φορείς και επιχειρήσεις της Ελλάδας αναρτούν τις αγγελίες τους», τονίζει ο συντονιστής του ελληνικού δικτύου, Δημήτριος Στασινόπουλος.

«Ενδεικτικό τις επιτυχίας της πρωτοβουλίας και των ευκαιριών που προσφέρει είναι ότι η ευρωπαϊκή πύλη έχει περίπου 2 – 3 εκατ. επισκέπτες τον μήνα. Μάλιστα, η χώρα μας – κυρίως λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει τελευταία – είναι τρίτη σε επισκεψιμότητα, ενώ από τα 18.000 βιογραφικά που έχουν καταθέσει υποψήφιοι, τα 1.000 προέρχονται από την Ελλάδα», συμπληρώνει.

Πλήρης και άρτια υποστήριξη

Ωστόσο, το Euraxess δεν περιορίζεται στο ρόλο μιας απλής μηχανής αναζήτησης εργασίας, αλλά προσφέρει ένα πλήθος δυνατοτήτων και για τους πολίτες που ψάχνουν δουλειά ή υποτροφία.

Καταρχάς ο ενδιαφερόμενος επιστήμονας, αν δεν βρει τη θέση που τον ικανοποιεί, μπορεί να καταθέσει το βιογραφικό του (ακόμα και ανώνυμα), το οποίο είναι διαθέσιμο στις εταιρείες που έχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τα στοιχεία της έρευνάς του και το Euraxess θα τον ειδοποιήσει με email, μόλις βρεθεί μια δουλειά που ταιριάζει στο προφίλ της αναζήτησής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ δίνει τόσο μεγάλη σημασία στο Euraxess Jobs, ώστε όλες οι νέες ερευνητικές θέσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων Marie Curie πρέπει, υποχρεωτικά, να δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη. Επιπλέον, συζητείται η επέκταση του μέτρου αυτού και σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα του FP8.

Επίσης, στο πλαίσιο του Euraxess λειτουργούν τρία επιπλέον εργαλεία:

1. Το Euraxess Servises είναι ένα δίκτυο οργανισμών (250 σε 38 χώρες) που προσφέρουν εξατομικευμένη βοήθεια και σε συμβουλές στους μετακινούμενους ερευνητές σε θέματα όπως: Στέγαση, άδεια εισόδου (VISA), άδεια παραμονής και άδεια εργασείας, κοινωνική ασφάλιση, φορολόγηση, εκμάθηση γλώσσας, οικογενειακή υποστήριξη και πολλά άλλα.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 12 κέντρα Euraxess Services καλύπτοντας γεωγραφικά όλη την Ελλάδα. Συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Euraxess είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα μέλη του Ελληνικού Δικτύου είναι: α) ΕΚΕΤΑ (Συντονιστής), β) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γ) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, δ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ζ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, θ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ι) Πανεπιστήμιο Πατρών, ια) Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας και ιβ) Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2. To Euraxess Rights έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος εργασίας για τους ερευνητές. Το σημαντικότερο κομμάτι του εργαλείου αυτού είναι η «Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών και ο Κώδικας Δεοντολογίας στην Πρόσληψη των Ερευνητών» (Charter & Code ή Χάρτα & Κώδικας).

Η Χάρτα και ο Κώδικας (τον έχουν υπογράψει 1.500 οργανισμοί) είναι ένα κείμενο 40 αρχών στο οποίο αναλύονται τα δικαιώματα κι οι υποχρεώσεις τόσο των ερευνητών όσο κι όλων των φορέων με ερευνητικές δραστηριότητες (Χάρτα των ερευνητών), ενώ παράλληλα θέτει ως στόχο τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των ερευνητών σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και την εφαρμογή διαδικασιών διαφάνειας κατά την πρόσληψη τους (Κώδικας Δεοντολογίας στην Πρόσληψη των Ερευνητών).

3. Το Euraxess Links είναι ένα εργαλείο ενημέρωσης των Ευρωπαίων ερευνητών που ζούνε κι εργάζονται σε τρίτες χώρες για την έρευνα στην Ευρώπη, τις ερευνητικές πολιτικές, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν γραφεία Euraxess Links σε 5 χώρες (Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, ΗΠΑ).

Χρήσιμο εργαλείο και για τις επιχειρήσεις

Εκτός από τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει στους ερευνητές που αναζητούν εργασία, το Euraxess μπορεί να αποδειχτεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο και για τις επιχειρήσεις.

Οι φορείς και οι επιχειρήσεις μέσω της πύλης αποκτούν δωρεάν δημοσιότητα και προβολή σε όλο τον κόσμο και έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μία βάση δεδομένων με χιλιάδες βιογραφικά τον κατάλληλο υποψήφιο.

Η επιχείρηση που ψάχνει υποψήφιους (απαραίτητη προϋπόθεση να πρόκειται για επιστημονική θέση) το μόνο που έχει να κάνει είναι να ακολουθήσει μια σύντομη διαδικασία και η αγγελία της θα είναι προσβάσιμη στους ενδιαφερόμενους μέσα σε λίγες ώρες.

voria.gr

"