Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Απόλυση και πρόστιμα για τους επίορκους


ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
Ο φάκελος αξιολόγησης θα ακολουθεί τους υπαλλή­λους σε όλη τη σταδιοδρο­μία τους, ενώ η ποινή για όποιον καταδικάζεται θα εκτε­λείται ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του.


Αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών, επίσπευση των διαδικασιών για άμεση απόδοση δικαιοσύνης και σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων με δικαστές χωρίς τη συμμετοχή των συνδικαλιστών, είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο 'έχτισε' το υπουργείο Εσωτερικών το Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Το σχέδιο νόμου ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμο να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.

Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα δικαιοσύνης στον δημόσιο τομέα επιδιώκοντας να τερματίσει την ατιμωρησία των επίορκων υπαλλήλων.

Η εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δικαίου θα επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη των υπαλλήλων καθώς και τον τομέα των μετατάξεων.

Ο πειθαρχικός φάκελος των υπαλλήλων θα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της αξιολόγησής τους και θα τους ακολουθεί σε όλη τη σταδιοδρομία τους. Υπάλληλοι αορίστου χρόνου από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με 'βαρύ' πειθαρχικό φάκελο δεν θα μπορούν να μεταταγούν στον δημόσιο τομέα.

29 αδικήματα - 8 ποινές.
Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο νομοσχέδιο ο πλήρης κατάλογος των 29 πειθαρχικών αδικημάτων.

Μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η παράβαση των διατάξεων περί προσλήψεων, η μη ανάρτηση των αποφάσεων στη 'Διαύγεια', η μη τήρηση του ωραρίου και η παράβλεψη του προϊσταμένου να ελέγξει την τήρησή του, η άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία, η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, η παραβίαση της αρχής της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων.

Ως αδικήματα που επισείουν πειθαρχικές ποινές καταγράφονται και η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές, η μη έγκαιρη απάντηση σε αναφορές πολιτών, η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων κ.ά.

Σε επιβαρυντικές περιπτώσεις τα πειθαρχικά συμβούλια μπορούν να επιβάλλουν και χρηματικά πρόστιμα από 3-30.000 ευρώ ενώ όταν επιβάλλεται οριστική παύση για οικονομικά θέματα ή για ανάρμοστη συμπεριφορά, προβλέπεται επιπλέον χρηματική ποινή 10.000-100.000 ευρώ.

Αργία και παραγραφή.
Μέχρι σήμερα εάν ένας δημόσιος υπάλληλος συνταξιοδοτηθεί προτού τελεσιδικήσει η πειθαρχική του δίωξη δεν εκτελείται η απόφαση με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται τα πρόστιμα.

Με το Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο η απόφαση για την επιβολή προστίμου εκτελείται ακόμα και μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου που καταδικάζεται.

Με τις νέες πειθαρχικές διατάξεις τίθεται αυτοδίκαια σε αργία και παύει να πληρώνεται το 75% του μισθού του μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ο υπάλληλος που:

- Στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από πρωτοβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης

- Παραπέμπεται στη δικαιοσύνη για τα αδικήματα της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της ασέλγειας με κατάχρηση εξουσίας ή της πορνογραφίας ανηλίκων

- Επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή της προσωρινής παύσης άνω των έξι μηνών.

ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ

Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στους υπαλλήλους ανάλογα με το αδίκημα είναι:

έγγραφη επίπληξη
πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών
στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από 1 έως πέντε 5 έτη
στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη
αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου
υποβιβασμός έως 2 βαθμούς
προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και
οριστική παύση

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
Δικαστικοί αντί συνδικαλιστών

Το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο βάζει τέλος και στις μακροχρόνιες διαδικασίες απόδοσης ποινών. Η ΕΔΕ θα ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών, ενώ ο προϊστάμενος που δεν θα επιβάλλει πειθαρχική ποινή θα ελέγχεται και ο ίδιος πειθαρχικά. Για τα σοβαρά αδικήματα αυξάνεται ο χρόνος παραγραφής από 5 σε 7, ακόμα και σε 10 χρόνια. Τα νέα πειθαρχικά συμβούλια δεν θα αποτελούνται από υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας με τον διωκόμενο υπάλληλο και εκπροσώπους εργαζομένων, αλλά από έναν ανώτερο δικαστικό λειτουργό ή νομικό σύμβουλο του κράτους ως πρόεδρο, 2 δικαστικούς και 2 διευθυντές από άλλες υπηρεσίες που θα επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης με ετήσια θητεία. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια θα λειτουργούν για πειθαρχικές υποθέσεις. Δεν θα συμμετέχουν συνδικαλιστές στα πρωτοβάθμια και στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό από την επόμενη ημέρα ψήφισης του σχεδίου νόμου.
ΕΘΝΟΣ
Sourta-ferta
"