Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

H Γερμανία έχει συμφέρον να σώσει την περιφέρεια

"Η Γερμανία οφείλει και έχει συμφέρον να σώσει την περιφέρεια...

υποστηρίζει η Financial Times. Ποια θα ήταν η θέση σήμερα του γερμανικού μάρκου και σε ποιο ποσοστό θα έφταναν οι εξαγωγές της αν δεν υπήρχε το ευρώ, επισημαίνει η εφημερίδα, ενώ εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η γερμανική συμβολή θα βοηθήσει την Ελλάδα.

Η πρόσφατη κρίση στην Ευρώπη έχει λάβει τη μορφή ενός παιχνιδιού ηθικής, με την ασυλλόγιστη περιφέρεια (κυρίως στην Ελλάδα και την Ιρλανδία) έναντι ενός υπεύθυνου πυρήνα (τη Γερμανία). Αυτή η εικόνα έχει γίνει τόσο εδραιωμένη που επέτρεψε στη Γερμανία να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της απάντησης στην κρίση, και να τονίσει ότι η σκληρή γραμμή και οι μεταρρυθμίσεις στην περιφέρεια είναι τα βασικά στοιχεία της απάντησης αυτής.

'Η εικόνα αυτή είναι αναμφίβολα αλήθεια: Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία ακολούθησαν μη βιώσιμη πολιτική και ζούσαν πέρα από τις δυνατότητές τους. Αυτή όμως δεν είναι όλη η αλήθεια: το ευρώ είναι καλό για τη Γερμανία, ιδιαίτερα για τις γερμανικές εξαγωγές, επειδή είναι πιο αδύναμο από ό, τι το γερμανικό μάρκο θα ήταν - ακριβώς λόγω του ότι περιλαμβάνει χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Το βασικό ερώτημα είναι το εξής: 'Πως θα ήταν το γερμανικό μάρκο πριν από την κρίση και πως σήμερα, αν δεν υπήρχε ευρώ;' Το γεγονός είναι ότι η γερμανική οικονομία δεν θα κατέγραφε 4% ανάπτυξη αν δεν υπήρχε το ευρώ', υποστηρίζει η εφημερίδα.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η Γερμανία ενδιαφέρεται πολύ για τις εξαγωγές και πάντα ανησυχεί για την απώλεια των εξαγωγών της προς άλλες χώρες. Ο οικονομολόγος ανάπτυξης Albert Hirschman σε ένα από τα πρώτα έργα του σε σχέση με την ιστορική ανασκόπηση της πολιτικής στο γερμανικό εμπόριο, στα τέλη του 19ου αιώνα, σημείωσε ότι οι εξαγωγές θεωρούνταν ζωτικής σημασίας για την οικονομική δυναμική της χώρας. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις, διατηρούν αυτή τη δυναμική.

Στο άρθρο επισημαίνεται ότι αν τα οφέλη αυτά αναγνωριστούν, μπορεί να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας με τρόπο που να επιτρέπει μια μεγαλύτερη γερμανική συμβολή στην επίλυση της κρίσης. Αυτό θα μπορούσε να λάβει δύο μορφές που αντιστοίχως θα ενισχύσει την ανάπτυξη στην Ελλάδα και θα βοηθήσει στο βάρος του χρέους της.

Για παράδειγμα, η εμπειρία του υπερπληθωρισμού της Βαϊμάρης είχε οδηγήσει τους Γερμανούς στη σταθερότητα των τιμών, το οποίο ο κόσμος γνώριζε και έπαιρνε ως δεδομένο. Αλλά η χώρα είχε ενταχθεί σε μια νομισματική ένωση και το γεγονός ήταν ότι η κεντρική τράπεζα θα έπρεπε να είχε στόχο χαμηλό πληθωρισμό για ολόκληρο το νομισματικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι άλλοι έχουν να κερδίσουν ανταγωνιστικότητα (όπως η Ελλάδα), η ισχυρότερη των εταίρων, όπως η Γερμανία, πρέπει να επεκτείνει τη ζήτηση και να αποδεχθεί μεγαλύτερο πληθωρισμό από ό, τι θα ήθελε.

Η Ελλάδα είναι προς το παρόν η χειρότερη όλων, σχολιάζει η Financial Times: θα υποστεί το πολιτικό και οικονομικό κόστος της λιτότητας χωρίς να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. 'Θα υπόκειται σε χρηματοδοτική υποστήριξη για μια ζωή και θα βρίσκεται υπό την κηδεμονία της Ευρώπης. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων δηλώνουν την σχεδόν βέβαιη χρεοκοπία, για τις οποίες δεν μπορεί παρά να αμβλύνουν τις επενδύσεις στη χώρα. Αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με την οικονομική κατάσταση οφείλεται εν μέρει στη Γερμανία (και στη Γαλλία) που αρνείται να ξεκαθαρίσει ποια είναι η ακριβής κατάσταση σε σχέση με τα τοξικά ελληνικά περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στους ισολογισμούς των δικών της τραπεζών' .

Ένας εύκολος τρόπος για να δοθεί στην Ελλάδα πρόσθετη ενίσχυση, είναι να προσυπογράψει τα 'μπλε ομόλογα' που προτάθηκε πρόσφατα από τον Jacques Delpla και τον Jakob von Weisacker, του ερευνητικού οργανισμού, Bruegel think-tank. Υποστήριξαν ότι οι χώρες της ευρωζώνης θα πρέπει ένα μέρος του εθνικού χρέους τους, μέχρι 60%, να το θέσουν ως 'κεντρικό' ομόλογο το οποίο θα περιλαμβάνει αλληλένδετες εγγυήσεις των κρατών που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη ομαδοποίηση. Δίνοντας στις άλλες χώρες περιουσιακό στοιχείο του ευρώ, θα μπορούσε να καθιερώσει το ευρώ ως ένα πραγματικό αποθεματικό στοιχείο και επομένως θα οδηγούσε σε μείωση του συλλογικού κόστους του δανεισμού της Ευρώπης . Η μείωση του κόστους εξυπηρέτησης ενός σημαντικού μέρους του ελληνικού χρέους θα είναι μια πραγματική βοήθεια προς την Ελλάδα.

Ο Paul De Grauwe πρόσφατα πρότεινε την τροποποίηση γαλάζιων ομολόγων με έναν τρόπο που θα εγγυάται ότι η Γερμανία (μεταξύ άλλων) θα επωφεληθεί οικονομικά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν διαφορές στις συνεισφορές των χωρών για το κόστος εξυπηρέτησης του μπλε ομολόγων, έτσι ώστε οι χώρες με χαμηλότερο δείκτη χρέους / ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, θα συμβάλουν λιγότερο. Επιπλέον, ο νόμος του συμφέροντος, ιδιαίτερα στη διατήρηση του ευρώ , υποστηρίζει ότι η Γερμανία θα εγκρίνει την πρόταση μπλε ομολόγων και θα υπάρξει μηχανισμός αλληλοενίσχυσης μέσω της οικονομικής τόνωσης της Γερμανίας.

newscode

"